Psychologické služby | Naše projekty

 

 

Ponúkame Vám odbornú literatúru, psychologické testy a počítačové programy k ich vyhodnocovaniu.

Ponuka literatúry

  • Základy neuropsychologického vyšetření - Cena: 25€
  • Základy WAIS-III - Cena: 20€ 
  • Základy psaní zpráv z vyšetření - Cena: 25€

Poštovné 5€ (Posielame Slovenskou poštou) 

Ponuka psychologických testov

Ponúkame Vám 2 originálne štandardizované neuropsychologické  testy:

  • Olomoucký test figurálnej fluencie - test exekutívnych funkcií (schopnosť plánovania, stratégie, pozornosti...) - Cena: 58€ 
  • Test tvarovej diskriminácie - nonverbálny vizuálno-diskriminačný test  (tempo, pozornosť, výkon, percepcia...) - Cena: 58€

Poštovné 5€ (Posielame Slovenskou poštou)

Ponuka počítačových programov

Ponúkame Vám vyhodnocovacie programy k týmto testom:

Posielame na mail (zadarmo)

V prípade zájmu sa informujte u Mgr. Štefana Vanka, PhD.  - 0907711543 alebo na info@psycheeduca.sk

 

 

© 2022 Semináre PsycheEduca, s.r.o.