Psychologické služby | Naše projekty

 

 

Ponúkame Vám odbornú literatúru, psychologické testy a počítačové programy k ich vyhodnocovaniu.

Ponuka literatúry

  • Základy neuropsychologického vyšetření
  • Základy WAIS-III
  • Základy psaní zpráv z vyšetření

Ponuka psychologických testov

Ponúkame Vám 2 originálne štandardizované neuropsychologické  testy:

  • Olomoucký test figurálnej fluencie - test exekutívnych funkcií (schopnosť plánovania, stratégie, pozornosti...)
  • Test tvarovej diskriminácie - nonverbálny vizuálno-diskriminačný test  (tempo, pozornosť, výkon, percepcia...)

Ponuka počítačových programov

Ponúkame Vám vyhodnocovacie programy k týmto testom:

V prípade zájmu sa informujte u Mgr. Štefana Vanka, PhD.  - 0907711543 alebo na info@psycheeduca.sk

 

 

© 2017 Semináre PsycheEduca, s.r.o.